Stabys landbrug 2017

Jeg satte mig for at jeg ville portrættere alle på det tidspunkt aktive landbrug i Staby, der var 10 i alt. Det var en længere proces som strakte sig over det meste af et år. Mine dogmer i arbejdet med malerierne var disse: Man skulle kunne se selve gården, bygningerne på en måde så man kunne genkende dem, der skulle også være en maskine fra gården på billedet. Derudover var det vigtigt for mig at billederne var forskellige fra hinanden.